Lee, Shang-Fan / Research Fellow

pi_image

Contact Information

Education

 • Ph.D. Michigan State University, USA

Secretary

Tseng, Yu-Ping / 886-2-2789-6754

pin [at] phys.sinica.edu.tw

Research Interest

 • Quatum Phenomenon in Metallic Thin Films and Nano-Structures
 • Experimental solid state physicist

獎項及殊榮

(1) 國內學術研究獎項 2020-07 磁性技術協會研究成果獎

Experience

 • Associate Research Fellow, Institute of Physics Academia Sinica
 • Assistant Research Fellow, Institute of Physics Academia Sinica
 • Postdoc, Universite Paris XI

Publication

Journal Papers

 • [1]     Kim Dong Seob, Huang Di, Guo Chunhao, Li Kejun, Rocca Dario, Gao Frank Y., Choe Jeongheon, Lujan David, Wu Ting‐Hsuan, Lin Kung‐Hsuan, Baldini Edoardo, Yang Li, Sharma Shivani, Kalaivanan Raju, Sankar Raman, Lee Shang‐Fan, Ping Yuan, Li Xiaoqin, 2023, “Anisotropic Excitons Reveal Local Spin Chain Directions in a van der Waals Antiferromagnet”, Advanced Materials, 2023, 2206585. (SCIE) (IF: 30.849; SCI ranking: 2.8%,2.5%,2.7%,2.8%,3.1%,2.9%)

 • [2]     Lin Erh-Chen, Lin Yu-Ting, Chou Cheng-Tse, Chen Chun-An, Wu Yun-Jei, Chen Po-Han, Lee Shang-Fan, Chang Chia-Seng, Chen Yung-Fu, Lee Yi-Hsien, 2022, “Enhanced Magnetoresistance of Doped WTe<sub>2</sub> Single Crystals”, ACS Applied Electronic Materials, 4(9), 4540-4546. (SCIE) (IF: 3.314; SCI ranking: 34.8%,50.6%)

 • [3]     Jain Ravish K., Tsai Li-Zai, Huang Bo-Chien, Chang Liang-Juan, Liang Jun-Zhi, Tang Yu-Hui, Lee Shang-Fan*, 2022, “Simulation on spin wave transmission and domain wall dynamics in a permalloy nanostrip”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 563, 169901. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [4]     Nunley T. Nathan, Guo Side, Chang Liang-Juan, Lujan David, Choe Jeongheon, Lee Shang-Fan, Yang Fengyuan*, Li Xiaoqin*, 2022, “Quantifying spin-Hall topological Hall effect in ultrathin Tm3Fe5O12/Pt bilayers”, Physical Review B, 106(1), 014415. (SCIE) (IF: 4.036; SCI ranking: 38.7%,25.6%,31.9%)

 • [5]     Lujan David, Choe Jeongheon, Rodriguez-Vega Martin, Ye Zhipeng, Leonardo Aritz, Nunley T. Nathan, Chang Liang-Juan, Lee Shang-Fan, Yan Jiaqiang, Fiete Gregory A., He Rui, Li Xiaoqin, 2022, “Magnons and magnetic fluctuations in atomically thin MnBi2Te4”, Nature Communications, 13(1), 2527. (SCIE) (IF: 14.919; SCI ranking: 5.5%)

 • [6]     Guo M. X., Cheng C. K., Liu Y. C., Wu C. N., Chen W. N., Chen T. Y, Wu C. T., Hsu C. H., Zhou S. Q., Chang C. F., Tjeng L. H., Lee S. F., Pai C. F., Hong M., Kwo J., 2022, “Single-crystal epitaxial europium iron garnet films with strain-induced perpendicular magnetic anisotropy: Structural, strain, magnetic, and spin transport properties”, Physical Review Materials, 6(5), 054412. (SCIE) (IF: 3.989; SCI ranking: 39.9%)

 • [7]     Zou Wei-Jhih, Guo Meng-Xin, Wong Jyun-Fong, Huang Zih-Ping, Chia Jui-Min, Chen Wei-Nien, Wang Sheng-Xin, Lin Keng-Yung, Young Lawrence Boyu, Lin Yen-Hsun Glen, Yahyavi Mohammad, Wu Chien-Ting, Jeng Horng-Tay, Lee Shang-Fan, Chang Tay-Rong*, Hong Minghwei*, Kwo Jueinai*, 2022, “Enormous Berry-Curvature-Based Anomalous Hall Effect in Topological Insulator (Bi,Sb)2Te3 on Ferrimagnetic Europium Iron Garnet beyond 400 K”, ACS Nano, 16(2), 2369-2380. (SCIE) (IF: 15.881; SCI ranking: 7.8%,7.4%,6.3%,10.3%)

 • [8]     Jeongheon Choe, David Lujan, Martin Rodriguez-Vega*, Zhipeng Ye, Aritz Leonardo, Jiamin Quan, T. Nathan Nunley, Liang-Juan Chang, Shang-Fan Lee, Jiaqiang Yan, Gregory A. Fiete, Rui He*, and Xiaoqin Li, 2021, “Electron-Phonon and Spin-Lattice Coupling in Atomically Thin Layers of MnBi2Te4”, NANO LETTERS, 21, 14,, 6139-6145. (SCIE) (IF: 11.189; SCI ranking: 11.2%,13.6%,9.5%,14%,9.4%,15.9%)

 • [9]     Chuang T. C., Qu D.*, Huang S. Y.*, Lee S. F., 2020, “Magnetization-dependent spin Hall effect in a perpendicular magnetized film”, Physical Review Research, 2(3)/032053(5).

 • [10]     Chang Liang-Juan, Chen Jilei, Qu Danru, Tsai Li-Zai, Liu Yen-Fu, Kao Ming-Yi, Liang Jun-Zhi, Wu Tsuei-Shin, Chuang Tien-Ming, Yu Haiming*, Lee Shang-Fan*, 2020, “Spin Wave Injection and Propagation in a Magnetic Nanochannel from a Vortex Core”, Nano Letters, 20(5) 3140-3146. (SCIE) (IF: 11.189; SCI ranking: 11.2%,13.6%,9.5%,14%,9.4%,15.9%)

 • [11]     Wu Po-Hsun, Tu Yen-Chang, Qu Danru, Liang Hsia-Ling, Lee Shang-Fan, Huang Ssu-Yen, 2020, “Probing the spin-glass freezing transition in Cu1−xMnx alloy by spin current”, Physical Review B, 101(10) 104413. (SCIE) (IF: 4.036; SCI ranking: 38.7%,25.6%,31.9%)

 • [12]     Ha Thai Duy, Yen Min, Lai Yu-Hong, Kuo Chang-Yang, Chen Chien-Te, Tanaka Arata, Tsai Li-Zai, Zhao Yi-Feng, Duan Chun-Gang, Lee Shang-Fan, Chang Chun-Fu, Juang Jenh-Yih, Chu Ying-Hao*, 2020, “Mechanically tunable exchange coupling of Co/CoO bilayers on flexible muscovite substrates”, NANOSCALE, 12(5) 3284-3291. (SCIE) (IF: 7.79; SCI ranking: 17.9%,18.5%,27.1%,14.4%)

 • [13]     Liu Yu-Chi, Wu Chi-Nan, Chang Liang-Juan, Fanchiang Yu-Ting, Tseng Chun-Chih, Hong Minghwei, Lee Shang-Fan, Kwo Jueinai, 2020, “Thermal effect in Pt/YIG heterostructure induced by direct microwave power injection”, Journal of Physics D: Applied Physics, 53(12) 125002.

 • [14]     Murray Neil, Liao Wei-Bang, Wang Ting-Chien, Chang Liang-Juan, Tsai Li-Zai, Tsai Tsung-Yu, Lee Shang-Fan, Pai Chi-Feng, 2019, “Field-free spin-orbit torque switching through domain wall motion”, Physical Review B, 100(10), 104441. (SCIE) (IF: 4.036; SCI ranking: 38.7%,25.6%,31.9%)

 • [15]     Chang Shu-Jui, Chung Ming-Han, Kao Ming-Yi, Lee Shang-Fan, Yu Yi-Hsing, Kaun Chao-Cheng, Nakamura Tetsuya, Sasabe Norimasa, Chu Shang-Jui, Tseng Yuan-Chieh*, 2019, “GdFe0.8Ni0.2O3: A Multiferroic Material for Low-Power Spintronic Devices with High Storage Capacity”, ACS Applied Materials & Interfaces, 11(34), 31562-31572. (SCIE) (IF: 9.229; SCI ranking: 13.1%,19.6%)

 • [16]     S. R. Yang, Y. T. Fanchiang, C. C. Chen, C. C. Tseng, Y. C. Liu, M. X. Guo, M. Hong*, S. F. Lee*, and J. Kwo*, 2019, “Evidence for exchange Dirac gap in magnetotransport of topological insulator–magnetic insulator heterostructures”, PHYSICAL REVIEW B, 100, 045138. (SCIE) (IF: 4.036; SCI ranking: 38.7%,25.6%,31.9%)

 • [17]     Liang-Juan Chang, Yen-Fu Liu, Ming-Yi Kao, Li-Zai Tsai, Jun-Zhi Liang*, and Shang-Fan Lee*, 2018, “Ferromagnetic domain wall as spin wave filter and interplay between domain wall and spin wave”, Scientific Reports, 8, 3910. (SCIE) (IF: 4.38; SCI ranking: 23.3%)

 • [18]     Y. T. Fanchiang, K. H. M. Chen, C. C. Tseng, C. C. Chen, C. K. Cheng, S. R. Yang, C. N. Wu, S. F. Lee*, M. Hong*, and J. Kwo*, 2018, “Strongly exchange-coupled and surface-state-modulated magnetization dynamics in Bi2Se3/Yttrium-Iron-Garnet heterostructures”, NATURE COMMUNICATIONS, 9, 223. (SCIE) (IF: 14.919; SCI ranking: 5.5%)

 • [19]     Ko-Hsuan Chen, Hsiao-Yu Lin, Shang-Rong Yang, Chao-Kai Cheng, Xin-Quan Zhang, Cheng-Maw Cheng, Shang-Fan Lee, Chia-Hung Hsu, Yi-Hsien Lee, Minghwei Hong* and Jueinai Kwo*, 2017, “Van der Waals epitaxy of topological insulator Bi2Se3 on single layer transition metal dichalcogenide MoS2”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 111, 083106. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [20]     Yang Kung-Shang, Huang Tzu-Yu, Dwivedi G.D., Lin Lu-Kuei, Lee Shang-Fan, Sun Shih-Jye, Chou Hsiung, 2017, “Direct observation of hopping induced spin polarization current in oxygen deficient Co-doped ZnO by Andreev reflection technique”, Applied Surface Science, 409, 194-199. (SCIE) (IF: 6.707; SCI ranking: 22.8%,4.8%,18.8%,23.2%)

 • [21]     Chang Shu-Jui, Chang Po-Chun, Lin Wen-Chin, Lo Shao-Hua, Chang Liang-Chun, Lee Shang-Fan, Tseng Yuan-Chieh, 2017, “Voltage-induced Interface Reconstruction and Electrical Instability of the Ferromagnet-Semiconductor Device”, Scientific Reports, 7(1), 339. (SCIE) (IF: 4.38; SCI ranking: 23.3%)

 • [22]     Hsiung Chou*, Kung-Shang Yang, Yao-Chung Tsao, G. D. Dwivedi, Cheng-Pang Lin, Shih-Jye Sun, L. K. Lin, and S. F. Lee, 2016, “Origin and enhancement of spin polarized current in diluted magnetic oxides by oxygen vacancies”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 108, 142404. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [23]     Faris Basheer Abdulahad, Jin-Han Lin, Yung Liou, Wen-Kai Chiu, Liang-Juan Chang, Ming-Yi Kao, Jun-Zhi Liang*, Dung-Shing Hung, and Shang-Fan Lee*, 2015, “Spin Chemical Potential Bias Induced Surface Current Evidenced by Spin Pumping into Topological Insulator Bi2Te3”, PHYSICAL REVIEW B Rapid Communication, 92, 241304(R).

 • [24]     C. N. Wu, Y. H. Lin, Y. T. Fanchiang, H. Y. Hung, H. Y. Lin, P. H. Lin, J. G. Lin, S. F. Lee, M. Hong*, and J. Kwo*, 2015, “Strongly enhanced spin current in topological insulator/ferromagnetic metal heterostruc-tures by spin pumping”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 117, 17D148. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [25]     Jan-Chi Yang, Qing He, Yuan-Min Zhu, Jheng-Cyuan Lin, Heng-Jui Liu, Ying-Hui Hsieh, Ping-Chun Wu, Yen-Lin Chen, Shang-Fan Lee, Yi-Ying Chin, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Qian Zhan, Elke Arenholz, and Ying-Hao Chu, 2014, “Magnetic Mesocrystal-Assisted Magnetoresistance in Manganite”, NANO LETTERS, 14(11), 6073–6079. (SCIE) (IF: 11.189; SCI ranking: 11.2%,13.6%,9.5%,14%,9.4%,15.9%)

 • [26]     H. Y. Hung, T. H. Chiang, B. Z. Syu, Y. T. Fanchiang, J. G. Lin, S. F. Lee*, M. Hong*, and J. Kwo*, 2014, “Observation of Strongly Enhanced Inverse Spin Hall Voltage in Fe3Si/GaAs Structures”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 105, 152413. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [27]     Faris Basheer Abdulahad, Dung-Shing Hung, Shang-Fan Lee*, 2014, “Temperature dependence of static and dynamic magnetic properties in NiFe/IrMn bilayer system”, JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, 29, 1237-1247. (SCIE) (IF: 3.089; SCI ranking: 54.2%)

 • [28]     Shruti Mendiratta, Muhammad Usman, Tzuoo-Tsair Luo, Bor-Chen Chang, Shang-Fan Lee, Ying-Chih Lin, Kuang-Lieh Lu, 2014, “Anion Controlled Dielectric Behavior of Homochiral Tryptophan-Based Metal-Organic Frameworks”, CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 14, 1572-1579. (SCIE) (IF: 4.076; SCI ranking: 37.4%,19.2%,38.1%)

 • [29]     Muhammad Usman, Cheng-Hua Lee, Dung-Shing Hung, Shang-Fan Lee, Chih-Chieh Wang, Tzuoo-Tsair Luo, Li Zhao, Maw-Kuen Wu, and Kuang-Lieh Lu, 2014, “Intrinsic low dielectric behaviour of a highly thermally stable Sr-based metal–organic framework for interlayer dielectric materials”, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, 2, 3762-3768.

 • [30]     Jung-Chuan Lee, Leng-Wei Huang, Dung-Shing Hung,* Tung-Han Chiang, J. C. A. Huang,* Jun-Zhi Liang, and Shang-Fan Lee*, 2014, “Inverse spin Hall effect induced by spin pumping into semiconducting ZnO”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 104, 052401. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [31]     5. H. Y. Hung, G. Y. Luo, Y. C. Chiu, P. Chang, W. C. Lee, J. G. Lin, S. F. Lee, M. Hong, and J. Kwo, 2013, “Detection of inverse spin Hall effect in epitaxial ferromagnetic Fe3Si films with normal metals Au and Pt”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 113, 17C507. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [32]     4. Jung-Chuan Lee, Chih-Hsun Hsieh, Che-Chun Chang, Leng-Wei Huang, Lu-Kuei Lin, and Shang-Fan Lee*, 2013, “Comparison of anistropic interface magnetoresistance in Co/Pt and Co/Pd multilayers”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 113, 17C714. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [33]     L. J. Chang, Pang Lin, and S. F. Lee*, 2012, “Current induced localized domain wall oscillators in NiFe/Cu/NiFe submicron wires”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 101, 242404. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [34]     L. K. Lin, S. Y. Huang, J. H. Huang, and S. F. Lee*, 2012, “Nb lateral Josephson junctions induced by a NiFe cross strip”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 101, 242601. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [35]     Y. Ding , Y.D.Yao , K.T.Wu , J.C.Hsu , D. S. Hung , D.H.Wei , S. F. Lee , and Y. Y. Chen, 2012, “Co Thickness Effect on the Dielectric Permittivity of SiO /Co/SiO Films”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 48, 3936-3939. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [36]     L. K. Lin, S. Y. Huang, J. H. Huang, and S. F. Lee*, 2012, “Nb lateral Josephson junction induced by inverse proximity effect with NiFe”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 48, 4236-4238. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [37]     Y. Ding , Y.D.Yao , K.T.Wu , P. S.Chen , C. S. Tu , J.C.Hsu , D. S.Hung , and S. F. Lee, 2012, “Thickness Effect of Interlayer on the Dielectric Permittivity of BaTiO /Co/BaTiO and BaTiO /Ta/BaTiO Films”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 48, 4297-4300. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [38]     Yan-Fen Hsu, Tien-Wei Chiang, Guang-Yu Guo*, Shang-Fan Lee*, and Jun-Jih Liang, 2012, “Effect of transport-induced charge inhomogeneity on point-contact Andreev reflection spectra at ferromagnet-superconductor interfaces”, JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN, 81, 084704. (SCIE) (IF: 1.828; SCI ranking: 58.1%)

 • [39]     L. J. Chang, Pang Lin, and S. F. Lee*, 2012, “Vortex induced by dc current in a circular magnetic spin valve nanopillar”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 48, 1297-1300. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [40]     D. C. Chen, Y. D. Yao, Y. C. Chiu, and S. F. Lee, 2012, “Observation of anomalous Hall effect in Cu-Py-crossed structure with in-plane magnetization”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 111, 07D307. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [41]     S. Y. Huang, W. G. Wang, S. F. Lee, J. Kwo, and C. L. Chien, 2011, “Intrinsic spin-dependent thermal transport”, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 107, 216604. (SCIE) (IF: 9.161; SCI ranking: 8.1%)

 • [42]     Faris B. Abdul Ahad, Dong S. Hung*, Yu-Che Chiu, and Shang-Fan. Lee *, 2011, “Exchange Bias Effect on the Relaxation Behavior of the IrMn/NiFe Bilayer System”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 47, 4227-4230. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [43]     L. J. Chang, Y. D.Yao, Pang Lin, and S. F. Lee*, 2011, “Magnetic interaction in domain wall depinning at square notch and anti-notch traps”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 47, 2519-2521. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [44]     L. K. Lin, J. H. Huang, and S. F. Lee*, 2011, “Stochastic magnetoresistance behavior in current-perpendicular-to-plane submicron spin valve pillars”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 47, 3463-3466. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [45]     P W Huang, J H Huang, C H Yen, C Y Cheng, F Xu, H C Ku and S F Lee, 2011, “Coexistence of exchange bias and magnetization pinning in the MnOx/GaMnAs system”, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 23, 415801. (SCIE) (IF: 2.333; SCI ranking: 59.4%)

 • [46]     S. Y. Huang, J. J. Liang,*, S. Y. Hsu, L. K. Lin, T. C. Tsai, and S. F. Lee,*, 2011, “Investigation of Cu0.5Ni0.5/Nb interface transparency by using current-perpendicular-to-plane measurement.”, EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 79, 153-162. (SCIE) (IF: 1.5; SCI ranking: 79.7%)

 • [47]     Fu-Te Yuan, Y. D. Yao, S. F. Lee, and J. H. Hsu, 2011, “Coercive mechanism and training effect in Fe-Au/Ni-Fe bilayer films”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 109, 07E148. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [48]     L. K. Lin, S. Y. Huang, J. K. Lin, J. H. Huang, and S. F. Lee*, 2011, “Influence of spin relaxation length on lateral double superconductor/ferromagnet/superconductor junctions”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 109, 07E155. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [49]     Y. C. Liu, P. Chang, S. Y. Huang, L. J. Chang, W. C. Lin, S. F. Lee, M. Hong, and J. Kwo., 2011, “Magnetization reversal processes of epitaxial Fe3Si films on GaAs(001)”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 109, 07D508. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [50]     H. Y. Hung, S. Y. Huang, P. Chang, W. C. Lin, Y. C. Liu, S. F. Lee*, M. Hong and J. Kwo*, 2010, “Strong crystal anisotropy of magneto-transport property in Fe3Si epitaxial films”, JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, 323, 372. (SCIE) (IF: 1.797; SCI ranking: 57.7%,77.7%,68.1%)

 • [51]     K. W. Cheng, C. Yu, Y. D.Yao*, Y. Liou, J. H. Huang, and S. F. Lee*, 2010, “Compensation between magnetoresistance and switching current in Co/Cu/Co spin valve pillar structure”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 96, 093110. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [52]     T. W. Chiang, L. J. Chang, C. Yu, S. Y. Huang, D. C. Chen, Y. D.Yao, and S. F. Lee*, 2010, “Demonstration of edge roughness effect on the magnetization reversal of spin valve submicron wires”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 97, 022109. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [53]     Fu-Te Yuan, Cheng-Kai Lin, Y. D. Yao, and Shang-Fan Lee*, 2010, “Exchange bias in spin glass (FeAu)/NiFe thin films”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 96, 162502. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [54]     L. J. Chang, K. Y. Chen, L. K. Lin, Y. D.Yao, Pang Lin, and Shang Fan Lee*, 2010, “Magnetization reversal characteristics in NiFe elliptical ring arrays”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 46, 1975-1977. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [55]     Faris B. Abdul Ahad, Shang-Fan Lee,* Dung-Shing Hung,* Yeong-Der Yao, Ruey-Bin Yang, Chung-Kwei Lin, and Chien-Tie Tsay, 2010, “Magnetoelectric behavior of carbonyl iron mixed Mn oxide-coated ferrite nanoparticles”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 107, 09D904. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [56]     D. S. Hung, S. F. Lee, Y. D. Yao, F. B. Abdul Ahad, and Y. B. Yang, 2010, “Relaxation behaviors of the bismuth-substituted Yttrium Iron Garnet in the microwave range”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 107, 09A503. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [57]     C. Yu, T. W. Chiang, Y. S. Chen, K. W. Cheng, D. C. Chen, S. F. Lee*, Y. Liou, J. H. Hsu, and Y. D. Yao, 2009, “Variation of magnetization reversal in pseudo-spin-valve elliptical rings”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 94, 233103. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [58]     S. Y. Huang, Y. C. Chiu, J. J. Liang, L. K. Lin, T. C. Tsai, S. Y. Hsu, and S. F. Lee*, 2009, “Analysis of the proximity effect and the interface transparency with perpendicular current in Ni/Nb system”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 105, 07E319. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [59]     K. W. Cheng, C. Yu, S. F. Lee, Y. D. Yao, Y. Liou, and J. H. Huang, 2009, “Current-driven domain wall in giant magnetoresistance half-ring series wires with varied linewidth”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 105, 07D115. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [60]     Faris B. Abdul Ahad, D. S. Hung*, Y. D. Yao*, S. F. Lee*, C. S. Tu, T. H. Wang, Y. Y. Chen, and Y. P. Fu, 2009, “Dielectric constant at x-band microwave frequencies for multiferroic BiFeO3 thin films”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 105, 07D912. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [61]     T. W. Chiang, Y. H. Chiu, S. Y. Huang, S. F. Lee*, J. J. Liang, H. Jaffrès, J. M. George, and A. Lemaitre, 2009, “Spectra broadening of point-contact Andreev reflection measurement on GaMnAs”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 105, 07C507. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [62]     L. K. Lin, Y. S. Chi, T. M. Chen, S. G. Shyu, J. H. Huang, and S. F. Lee*, 2009, “Superconducting and magnetic properties of Ni/Pb multilayered nanowires”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 105, 07D519. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [63]     D. C. Chen, Y. D. Yao, J. K. Wu, C. Yu, and S. F. Lee, 2008, “Determining vortex chirality in ferromagnetic ring by lateral nonlocal spin-valve.”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 103, 07F312-07F314. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [64]     S. Y. Huang, J. –J. Liang, T. C. Tsai, L. K. Lin, M. S. Lin, S. Y. Hsu, and S. F. Lee*, 2008, “Dimensional crossover and the pinning mechanism for decoupled ferromagnet/superconductor multilayers in system”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 103, 07C704-07C706. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [65]     L. J. Chang, C. Yu, T. W. Chiang, K.W. Cheng, W. T. Chiu, S. F. Lee*, Y. Liou, and Y. D.Yao., 2008, “Magnetic interaction in nanometer line width elliptical ring arrays”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 103, 07C514-07C516. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [66]     Yi-Chun Chen, Dong-Shing Hung, Yeong-Der Yao, Shang-Fan Lee, Huan-Pei Ji, and Chwen Yu, 2007, “FMR study of thickness-dependent magnetization precession in films”, J. Appl. Phys., 101, 09C104. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [67]     L. J. Chang, A. L. Chen, K. W. Cheng, C. Yu, S. F. Lee, Y. Liou, and Y. D. Yao, 2007, “Influence of IrMn Exchange Bias Layer on the Magnetic Properties of Half-Ring NiFe Micron Structures”, J. Appl. Phys., 101, 09F511. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [68]     S. Y. Huang, S. F. Lee*, S. Y. Hsu, and Y. D. Yao, 2007, “Interface resistance and transparency in the ferromagnet/superconductor multilayers with x = 1, 0.6, and 0.4.”, Phys. Rev. B, 76, 024521 (9 pages). (SCIE) (IF: 4.036; SCI ranking: 38.7%,25.6%,31.9%)

 • [69]     S. F. Lee, T. C. Tsai, G. S. Chang, C. Y. Sheu, and K. H. Lii, 2007, “Magnetic Properties of Iron Oxalatophosphates with Layer and Framework Structures”, J. Appl. Phys., 101, 09E107. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [70]     Y.S. Chen,_, K.W. Cheng, C. Yu, S.F. Lee, Y. Liou, J.H. Hsu, Y.D. Yao, 2007, “Magnetic reversal for different shaped corners in sub-micron half-ring wires by mean phase analyses of magnetic force microscopy”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 310, 2606-2608. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [71]     Y. H. Chang, Y. L. Soo, W. C. Lee, M. L. Huang, Y. J. Lee, S. C. Weng, W. H. Sun, M. Hong, J. Kwo, S. F. Lee, J. M. Ablett, and C-. C. Kao, 2007, “Observation of Room Temperature Ferromagnetic Behavior in Cluster Free, Co doped HfO2 Films”, Appl. Phys. Lett., 91, 082504. (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [72]     Chia-Ching Chang, Kien Wen Sun, Shang-Fan Lee, and Lou-Sing Kan, 2007, “Self-assembled Molecular Magnets on Patterned Silicon Substrates: Bridging Bio-sensors with Nanoelectronics”, Biomaterials, 28, 1941-1947. (SCIE) (IF: 12.479; SCI ranking: 3.3%,4.9%)

 • [73]     S.F.Lee, 2006, “Analysis of diffusive interface resistance for measurements with perpendicular current in Fe/Nb multilayers”, J. Appl. Phys., 99(08M507), 3. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [74]     Lee, Shang-Fan, 2006, “Controlled domain wall motion by current into patterned-U Ni80Fe20 wires”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 304(e192), 3. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [75]     Shang-Fan Lee, 2006, “Current detection of vortex motion in patterned S-shape wires with constrictions”, J. Appl. Phys., 99(08G306), 3. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [76]     Shang-Fan Lee and Lee, Shang-Fan, 2006, “Ionic Liquid of Choline Chloride/Malonic Acid as a Solvent in Synthesis of Open-Framework Iron Oxalatophosphates”, INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS, 45, 1891-1893. (SCIE) (IF: 2.495; SCI ranking: 46.7%)

 • [77]     Lee, Shang-Fan, 2006, “Magnetic properties of large-area one-dimensional WO2 and MoO2 nanorods”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 304(e13), 3. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [78]     S.F.Lee, 2006, “Magnetic Structures of [Co3(pyz)(HPO4)2F2], a Fluorinated Cobalt Phosphate with a Pillared Layer Structutre”, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, B(378-380), 1140-1141. (SCIE) (IF: 2.436; SCI ranking: 56.5%)

 • [79]     S.F.Lee, 2006, “Magnetization reversal study in submicron half-ring patterned wires with differ-ent corner structures”, J. Appl. Phys., 99(08G309), 3. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [80]     Lee, Shang-Fan, 2006, “Magnetoresistance and domain wall motion in horseshoe Ni80Fe20 wires”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 304(e328), 3. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [81]     Lee, Shang-Fan, 2006, “Microstructure and magnetic properties of Co/Os/Co and Fe/Os/Fe thin films”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 304(e349), 3. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [82]     Lee, Shang-Fan, 2006, “Microwave switching behaviors of Fe/Ag/Fe/Ag epitaxial films”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 304(e118), 3. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [83]     Shang-Fan Lee, 2006, “Mn,Cd-metallothionein-2: A room temperature magnetic protein”, Biochemical and Biophysical Research Communications, 340, 1134-1138. (SCIE) (IF: 3.575; SCI ranking: 58.2%,41.7%)

 • [84]     S.F.Lee, 2006, “Properties of superconductivity for decoupled ferromagnet/superconductor trilayers and multilayers in Fe/Nb system”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 304(e81), 3. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [85]     Lee, Shang-Fan, 2006, “Reentrant Effect on the Transport Properties of La0.7Sr0.3MnO3 Films”, Jpn. J. Appl. Phys., 45, 5754-5756. (SCIE) (IF: 1.48; SCI ranking: 78.8%)

 • [86]     S.F.Lee, 2006, “Vortex domain walls depinning by polarized current in submicron half-ring wires”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 99(08G516), 3. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [87]     Tsai JL, Yao YD and Lee SF et al., 2005, “Current-induced domain-wall motion in U-shaped permalloy wire”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 41(10), 2627-2629. (SCIE) (IF: 1.7; SCI ranking: 69.2%,70.6%)

 • [88]     Chen CS, Lee SF and Lii KH, 2005, “K(UO)Si2O6: A pentavalent-uranium silicate”, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 127(35), 12208-12209. (SCIE) (IF: 15.419; SCI ranking: 8.4%)

 • [89]     Tsai JL, Lee SF and Liou Y et al., 2005, “Current driven domain wall motion in magnetic U-pattern”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 97((10): Art. No. 10C710 Part 2). (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [90]     Huang SY, Lee SF and Huang JC et al., 2005, “Perpendicular interface resistance in Co/NbxTi1-x multilayers for normal and superconducting NbTi alloy with x=0.4, 0.6”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 97((10): Art. No. 10B103 Part 2). (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [91]     Chen YC, Yao YD and Lee SF et al., 2005, “Quantitative analysis of magnetization reversal in submicron S-patterned structures with narrow constrictions by magnetic force microscopy”, APPLIED PHYSICS LETTERS, 86((5): Art. No. 053111). (SCIE) (IF: 3.791; SCI ranking: 29.4%)

 • [92]     Lee SF, Chang CR and Yang JS et al., 2004, “Experimental and simulation of magnetic hysteresis loops of [Co-3(pyz)(HPO4)(2)F-2]”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 95((11): Part 2), 7073-7075. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [93]     Yao YD, Huang EW and Lee SF et al., 2004, “Magnetic studies in octagon-patterned permalloy submicro-wires”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 272(Part 3 Sp. Iss. SI), 1686-1687. (SCIE) (IF: 2.993; SCI ranking: 56%,47.8%)

 • [94]     Jiang YC, Wang SL and Lee SF et al., 2003, “Novel transition metal oxalatophosphates with a two-dimensional honeycomb structure: (H3TREN)[M-2(HPO4)(C2O4)(2.5)]center dot 3H(2)O (M = Mn-II and Fe-II, TREN = tris(2-aminoethyl)amine)”, INORGANIC CHEMISTRY, 42(20), 6154-6156. (SCIE) (IF: 5.165; SCI ranking: 11.1%)

 • [95]     Yu C, Lee SF and Yao YD et al., 2003, “Magnetoresistance study in NiFe semicircle-ring patterned wires”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 93((10): Part 2), 7619-7621. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [96]     Lee SF, Huang SY and Kuo JH et al., 2003, “Quantitative analysis of interface resistance in Co/Nb multilayers for normal and superconducting Nb”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 93((10): Part 3), 8212-8214. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [97]     Yu C, Lee SF and Tsai JL et al., 2003, “Study of domain wall magnetoresistance by submicron patterned magnetic structure”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 93((10): Part 3), 8761-8763. (SCIE) (IF: 2.546; SCI ranking: 49.4%)

 • [98]     Tsai JL, Lee SF and Yao YD et al., 2003, “Angular and field dependent magnetoresistance in Ni80Fe20 zigzag wires”, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 327(2-4), 287-291. (SCIE) (IF: 2.436; SCI ranking: 56.5%)

 • [99]     Yao YD, Lee SF and Lee MD et al., 2003, “Electrical resistance study of Tb-5(SixGe1-x)(4) compounds”, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 327(2-4), 324-327. (SCIE) (IF: 2.436; SCI ranking: 56.5%)

 • [100]     Yu C, Lee SF and Yao YD et al., 2003, “Fabrication and physical properties of permalloy nano-size wires”, PHYSICA B-CONDENSED MATTER, 327(2-4), 247-252. (SCIE) (IF: 2.436; SCI ranking: 56.5%)

發現與突破

 • [1]     西元年:2020
  研究人員(中):李尚凡
  研究人員(英):LEE, SHANG-FAN
  研究成果名稱(中):零外加磁場下的寬頻自旋波源-以奈米等級渦漩核產生自旋波,注入並在磁通道中傳遞
  研究成果名稱(英):Spin wave injection and propagation in a magnetic nano-channel from a vortex core
  簡要記述(中):自旋波可用於資訊傳遞,且能量耗散可以相當微弱。自旋波的量子稱為磁振子。磁振子迴路中自旋波的激發與傳遞是目前自旋電子學應用的重要課題。該實驗證明高達15GHz,波長僅80奈米的自旋波,可以在零外加磁場下,由奈米尺度的鎳鐵磁盤渦漩核心受微波激發而產生,進而耦合至奈米寬的磁區壁中進行傳遞。
  簡要記述(英):Spin waves can be used as information carriers with low energy dissipation. The excitation and propagation of spin waves along reconfigurable magnonic circuits is the subject of interest in the field of magnonic applications. We experimentally demonstrate an effective excitation of spin waves in reconfigurable magnetic textures at frequencies as high as 15 GHz and wavelengths as short as 80 nm from Ni80Fe20 (Py) nanodisk-film hybrid structures. Most importantly, we demonstrate these spin wave modes, which were previously confined within a nanodisk, can now couple to and propagate along a nanochannel formed by magnetic domain walls at zero magnetic bias field. The tunable high-frequency, short-wavelength and propagating spin waves may play a vital role in energy efficient and programmable magnonic devices at the nanoscale.
  主要相關著作:
  Chang Liang-Juan, Chen Jilei, Qu Danru, Tsai Li-Zai, Liu Yen-Fu, Kao Ming-Yi, Liang Jun-Zhi, Wu Tsuei-Shin, Chuang Tien-Ming, Yu Haiming*, Lee Shang-Fan*, 2020, “Spin Wave Injection and Propagation in a Magnetic Nanochannel from a Vortex Core”, Nano Letters, 20(5) 3140-3146. (SCIE) (IF: 11.189; SCI ranking: 11.2%,13.6%,9.5%,14%,9.4%,15.9%)


 • [2]     西元年:2020
  研究人員(中):李尚凡
  研究人員(英):LEE, SHANG-FAN
  研究成果名稱(中):磁性自旋霍爾效應
  研究成果名稱(英):Magnetization-dependent spin Hall effect
  簡要記述(中):自旋霍爾效應(Spin Hall effect, SHE)是自旋電子學的重要里程碑。我們發現,在磁性材料中,自旋霍爾效應嚴格的正交關係可以被打破,電子自旋的方向可由磁性材料的磁矩方向決定 (Magnetization dependent spin Hall effect, MDSHE)。界面可操控的自旋積纍將爲軌道自旋存儲設備的發展帶來突破。
  簡要記述(英):Unlike the conventional spin Hall effect (SHE) with rigorous vector cross-product relation, we qualitatively and quantitatively demonstrate the magnetization dependent spin Hall effect (MDSHE) in a perpendicular magnetized film, where the spin polarization at the film surface can be additionally manipulated by the magnetization. This study is breakthrough for the current induced spin orbit torque magnetic random access memory device (SOT-MRAM).
  主要相關著作:
  Chuang T. C., Qu D.*, Huang S. Y.*, Lee S. F., 2020, “Magnetization-dependent spin Hall effect in a perpendicular magnetized film”, Physical Review Research, 2(3)/032053(5).


 • [3]     西元年:2011
  研究人員(中):李尚凡、黃斯衍,王維綱,郭瑞年,李尚凡,錢嘉陵
  研究人員(英):LEE, SHANG-FAN, S. Y. Huang, W. G. Wang, J. Kwo, Shang-Fan Lee, and C. L. Chien
  研究成果名稱(中):自旋電子學中自旋傳輸力矩轉移與本徵自旋相關熱傳輸效應
  研究成果名稱(英):Spin transfer torque and intrinsic spin-dependent thermal transport in Spintronics
  簡要記述(中):自旋電子學的發展始於巨磁阻效應的發現,而後發展出許多面向。相關新穎材料的研發、以及許多的物理效應,例如穿隧磁阻、自旋轉移力矩、自旋霍爾效應、自旋泵、反向自旋效應等等都是很好的例子。其中基礎的觀念就是除了傳統利用電子的電性傳輸現象以外,還希望加入電子自旋作為研究與操控的目標。電子電路不斷的微小化,使得自旋轉移力矩與焦耳熱效應成了非常重要的課題。如果能夠研究出方法捨棄傳統電荷流而改採自旋流作為電子電路的基礎,熱傳輸效應可能不會再是科技發展的障礙,而成為主要的動力。
  新興的自旋卡路里效應吸引了科學界的注意。因為磁性材料中不同自旋電子的化學位能會隨溫度而改變。當溫度梯度存在磁性金屬樣品中就會產生電子自旋流,但是因為沒有直接觀測的方式,須經由相鄰的鉑細線中產生的反向自旋效應即可偵測到。但是在磁性半導體與磁性絕緣體中,磁振子-聲子經由薄膜樣品基板的交互作用扮演了更重要的角色。我們的工作說明了樣品基板在熱傳導實驗中至關重要。在不同樣品形狀與不同溫度梯度的情形下,我們證明了垂直膜面的溫度梯度所導致的異常能斯特效應是所觀察到訊號的主要成因。在懸空、無基板的狀況下,本徵自旋相關熱傳輸現象才能呈現。
  簡要記述(英):Spintronics has evolved, since the discovery of Giant Magnetoresistance effect, in many aspects including material developments, effects like Tunneling Magnetoresistance, Spin Transfer Torque, Spin Hall, Spin Pumping, Inverse Spin Hall, and more. The underlying idea was to investigate and manipulate the electron spin degree of freedom in addition to its charge in transport phenomena. However, electron charge transport is usually accompanied by spin transfer torque and Joule heating as the sizes of the electronics continues to shrink. Thus, devices that manipulate pure spin currents can be highly beneficial compared to traditional charge-based electronics, and we can exploit the interaction between heat transport and the charge/spin carriers.
  Spin caloritronic effect, such as spin Seebeck effect, has attracted a great deal of attention recently. The difference in the chemical potentials of the spin-up and the spin-down electrons can cause a pure spin current. This pure spin current can be detected by Pt strips via the inverse spin-Hall effect. In most cases such studies have been made on ferromagnetic thin films on substrates. The mechanism of spin Seebeck effect has evolved from the above-mentioned intrinsic difference in the spin chemical potentials when it was first reported experimentally to magnon-phonon interaction through the substrate in recent publication. We use patterned ferromagnetic thin film to demonstrate the profound effect of a substrate on the spin-dependent thermal transport. With different sample patterns and on varying the direction of temperature gradient, both longitudinal and transverse thermal voltages exhibit asymmetric instead of symmetric spin dependence. This unexpected behavior is due to an out-of-plane temperature gradient imposed by the thermal conduction through the substrate and the mixture of the anomalous Nernst effects. Only with substrate-free samples have we determined the intrinsic spin-dependent thermal transport with characteristics and field sensitivity similar to those of anisotropic magnetoresistance effect.
  主要相關著作:
  S. Y. Huang, W. G. Wang, S. F. Lee, J. Kwo, and C. L. Chien, 2011, “Intrinsic spin-dependent thermal transport”, PHYSICAL REVIEW LETTERS, 107, 216604. (SCIE) (IF: 9.161; SCI ranking: 8.1%)


Update Personal Data | Update Publication List | Synchronize | Last Updated: 2023-03-29
2
Back To Top