2023

  • Anton P. J. Stampfl, Zhongdong Liu, Jun Hu, Kei Sawada, H. Takano, Yoshiki Kohmura, Tetsuya Ishikawa, Jae-Hong Lim, Jung-Ho Je, Chian-Ming Low, Alvin Teo, Eng Soon Tok, Tin Wee Tan, Kenneth Ban, Camilo Libedinsky, Francis Chee Kuan Tan, Kuan-Peng Chen, An-Cheng Yang, Chao-Chun Chuang, Nan-Yow Chen, Chi-Tin Shih, Ting-Kuo Lee, De-Nian Yang, Hsu-Chao Lai, Hong-Han Shuai, Chang-Chieh Cheng, Yu-Tai Ching, Chia-Wei Li, Ching-Che Charng, Chung-Chuan Lo, Ann-Shyn Chiang, Benoit Recur, Cyril Petibois, Chia-Liang Cheng, Hsiang-Hsin Chen, Shun-Min Yang, Yeukuang Hwu, Catleya Rojviriya, Supagorn Rugmai, Saroj Rujirawat, Giorgio Margaritondo: “SYNAPSE : an International Roadmap to Large Brain Imaging”, Physics Reports, 999, 1-60 (2023).

2022

2021

2020

  • An-Lun Chin, Shun-Min Yang, Hsiang-Hsin Chen, Min-Tsang Li, Tsung-Tse Lee, Ying-Jie Chen, Ting-Kuo Lee, Cyril Petibois, Xiaoqing Cai, Chian-Ming Low, Francis Chee Kuan Tan, Alvin Teo, Eng Soon Tok, Edwin B.L. Ong, Yen-Yin Lin, I-Jin Lin, Yi-Chi Tseng, Nan-Yow Chen, Chi-Tin Shih, Jae-Hong Lim, Jun Lim, Jung-Ho Je, Yoshiki Kohmura, Tetsuya Ishikawa, Giorgio Margaritondo, Ann-Shyn Chiang, Yeukuang Hwu: “A Synchrotron X-ray Imaging Strategy to Map Large Animal Brains”, Chinese J. Phys. 65, 24-32 (2020).
  • Chi-Feng Huang, Wei-Hau Chang, Ting-Kuo Lee, Yasumasa Joti, Yoshinori Nishino, Takashi Kimura, Akihiro Suzuki, Yoshitaka Bessho, Tsung-Tse Lee, Mei-Chun Chen, Shun-Min Yang, Yeukuang Hwu, Shih-Hsin Huang, Po-Nan Li, Peilin Chen, Yung-Chieh Tseng, Che Ma, Tsui-Ling Hsu, Chi-Huey Wong, Kensuke Tono, Tetsuya Ishikawa, Keng S Liang: “XFEL coherent diffraction imaging for weakly scattering particles using heterodyne interference”, AIP Advances 10 (5), 055219 (2020).

2019

2018

2017